• HOME »
 • 閉鎖形配電装置(特高・高圧・低圧)(A)

統計

閉鎖形配電装置(特高・高圧・低圧)(A)

年度別

年度閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年度
比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年度
比(%)
1999(H11)53,660114,80683.670,87277,03692.6191,842
2000(H12)61,157113,04998.574,05076,29599.0189,344
2001(H13)64,123108,46295.959,30173,03095.7181,492
2002(H14)49,96788,59181.755,81163,43686.9152,027
2003(H15)48,57778,37688.559,25057,18090.1135,556
2004(H16)59,92988,072112.457,33359,227103.6147,299
2005(H17)64,93594,639107.564,05165,417110.5160,056
2006(H18)64,225108,203114.366,75973,903113.0182,106
2007(H19)62,250110,939102.567,07177,745105.2188,684
2008(H20)63,227120,247108.462,38075,83697.5196,083
2009(H21)49,52694,87578.953,18161,76881.4156,643
2010(H22)48,22389,14194.056,81057,95393.8147,094
2011(H23)51,905101,744114.162,54167,042115.7168,786
2012(H24)55,919112,528110.661,72865,39097.5177,918
2013(H25)60,566119,126105.962,08866,260101.3185,386
2014(H26)65,020136,350114.561,20565,41498.7201,764
2015(H27)69,487153,014112.261,97170,486107.8223,500
2016(H28)63,618135,54488.655,15664,72291.8200,266
2017(H29)64,666136,607100.858,12169,632107.6206,239
2018(H30)66,007141,489103.658,35369,16699.3210,655

2019年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2019年4月5,225 9,974 114.4 5,524 4,953 108.0 14,927 
2019年5月4,736  9,608 106.3 4,109 4,782 103.0 14,390 
2019年6月5,040  10,598 105.3 4,902 5,998 112.0 16,596 
2019年7月5,481  11,173 110.1 4,633 4,603 87.8 15,776 
2019年8月5,296  10,681 100.8 4,225 4,418 82.9 15,099 
2019年9月       
2019年10月       
2019年11月       
2019年12月       
2020年1月       
2020年2月       
2020年3月       
2019年度累計25,77852,034 23,39324,754 76,788

2018(H30)年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2018年4月4,296 8,715 97.2 4,149 4,585 107.113,300 
2018年5月4,335 9,039 97.0 4,231 4,643 88.2 13,682 
2018年6月4,834 10,066 102.7 4,711 5,354 102.7 15,420 
2018年7月5,123    10,150 104.3 4,763 5,245 101.6 15,395 
2018年8月5,236 10,596 99.4 4,378 5,329 114.7 15,925 
2018年9月6,249 13,779 101.7 5,231 6,835 112.8 20,614 
2018年10月5,197  10,338  92.3 5,074 5,640 102.2 15,978 
2018年11月5,700 12,377 101.3 5,015 5,797 105.1 18,174 
2018年12月5,968  13,506 112.9 4,957 5,843 94.4 19,349 
2019年1月5,193 10,723 106.0 4,429 4,997 109.4 15,720 
2019年2月5,781   12,209 115.2 5,070 5,858 99.8 18,067 
2019年3月8,095  19,991 108.1 6,345 9,040 79.7 29,031 
2018年度累計66,007141,489103.658,35369,16699.3210,655

2017(H29)年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2017年4月4,520 8,965 101.7 3,868 4,282 92.8 13,247 
2017年5月4,505 9,316 104.6 4,095 5,265 113.6 14,581 
2017年6月4,676 9,804 106.9 4,546 5,211 105.4 15,015 
2017年7月5,199 9,732 105.2 4,411 5,161 99.7 14,893 
2017年8月5,204 10,663 113.0 4,370 4,647 106.4 15,310 
2017年9月6,163 13,546 111.8 5,057 6,061 105.8 19,607 
2017年10月5,294 11,199 115.3 4,876 5,518 111.7 16,717 
2017年11月5,845 12,222 99.6 4,781 5,517 115.0 17,739 
2017年12月5,673 11,959 92.2 5,286 6,192 105.6 18,151 
2018年1月4,859 10,119 87.4 4,306 4,567 92.8 14,686 
2018年2月5,169 10,596 82.4 5,817 5,868 111.4 16,464 
2018年3月7,559 18,486 100.2 6,708 11,343 119.9 29,829 
2017年度累計64,666 136,607 100.8 58,121 69,632 107.6 206,239 

2016(H28)年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2016年4月4,4328,81482.44,4124,61381.413,427
2016年5月4,0568,90893.93,7664,636103.213,544
2016年6月4,3579,16880.94,3004,946104.914,114
2016年7月4,4309,25578.24,1855,17496.714,429
2016年8月4,9489,43483.83,9894,36985.613,803
2016年9月5,74312,11383.74,9295,73092.017,843
2016年10月4,9669,71181.44,2584,94187.314,652
2016年11月5,49712,27592.94,6424,79779.617,072
2016年12月6,22612,97295.75,1175,86698.818,838
2017年1月5,38911,58299.04,3824,92394.216,505
2017年2月6,04612,85791.74,7255,26886.218,125
2017年3月7,52818,45594.66,4519,45995.027,914
2016年度累計63,618135,54488.655,15664,72291.8200,266

2015(H27)年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2015年4月4,80710,702138.34,5665,670144.716,372
2015年5月4,5049,487109.14,0814,494100.413,981
2015年6月5,17211,338111.74,1384,716104.916,054
2015年7月5,50911,833118.04,7545,353122.617,186
2015年8月5,54811,257119.34,9575,10299.816,359
2015年9月6,21814,471115.55,4386,227102.320,698
2015年10月5,77611,929115.75,3035,662107.417,591
2015年11月6,00413,209120.85,5176,024116.019,233
2015年12月6,54813,554108.05,9385,940101.819,494
2016年1月5,33211,702103.14,5415,22897.216,930
2016年2月6,38914,014108.15,9706,11196.320,125
2016年3月7,68019,51899.36,7689,959111.429,477
2015年度累計69,487153,014112.261,97170,486107.8223,500

2014(H26)年度月別

年月閉鎖形配電装置(A)
特別高圧・高圧配電盤低圧配電盤(A)計
金額
(百万円)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(面)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2014年4月4,4157,74094.84,1263,91987.911,659
2014年5月4,4258,699107.24,4054,474112.513,173
2014年6月4,76010,152137.24,5554,49499.114,646
2014年7月4,91110,028112.24,4934,36896.114,396
2014年8月4,7999,43799.94,7915,11089.414,547
2014年9月5,43912,524109.45,6276,08988.618,613
2014年10月5,45510,313101.35,0795,270109.915,583
2014年11月5,48810,936115.25,4105,19497.716,130
2014年12月5,95112,554114.15,5285,83496.318,388
2015年1月5,46511,346112.84,6245,376108.416,722
2015年2月5,98112,963121.95,2946,349104.019,312
2015年3月7,93119,658138.27,2738,937100.228,595
2014年度累計65,020136,350114.561,20565,41498.7201,764

 

 

※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
 同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ

PAGETOP